Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Η ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική εστιάζεται στην υποστήριξη, ενθάρρυνση, εκπαίδευση, και ενδυνάμωση των ατόμων που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις, τις αλλαγές και/ή τις δύσκολες μεταβατικές περιόδους της ζωής τους.

Ατομικές Συνεδρίες

Ομαδικές Συνεδρίες

Τηλεσυνεδρίες