Βελονισμός

coMra δelta

Σήμερα ο βελονισμός είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, ως μία εξαιρετικά αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θεραπευτική μέθοδος.

Ο βελονισμός χρησιμοποιείται επίσης με επιτυχία σε συνδυασμό με την κλασσική ιατρική.

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών παθήσεων και τραυματισμών, όπως αθλητικοί τραυματισμοί, μυϊκοί πόνοι, και χρησιμοποιείται επίσης στη θεραπεία χρόνιων ασθενειών.

Η Κεφαλή δelta Probe

Η ΘεραπείαcoMra, δεδομένης της διάταξης των 4 ακτινοβολιών, είναι η πλέον κατάλληλη να παρέχει το ενδεδειγμένα απαιτούμενο ενεργειακό ερέθισμα. Πιο συγκεκριμένα, η Κεφαλή δelta Probe με το Εκτεταμένο Προστατευτικό Κάλυμμα, παράγει μια αρκετά πυκνή διάταξη πηγής φωτός. Αυτό επιτρέπει στο φως να κατευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο σημείο και να καθιστά την Κεφαλή δelta Probe ιδανική για τους σκοπούς του βελονισμού με φως.

 

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν βελονισμό με σκοπό την ανακούφιση από τον πόνο, δεδομένου ότι οι αναλγητικές επιδράσεις του βελονισμού είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των ενδορφινών.